Att använda denna webbplats innebär acceptans av villkoren nedan. Vi rekommenderar att du läser dem noggrant. SC Virtual Host SRL påtar sig rätten att ändra dessa bestämmelser utan ytterligare varsel. Den senaste versionen kan nås på denna sida.

Åtkomst / besök på denna webbplats är underlagt villkoren för användningen och innebär att du uttryckligen accepterar dem och representerar avtalet mellan parterna.

Förhållandet mellan parterna styrs av följande normativa handlingar:

OG nej. 21/1992 om konsumentskydd

GEO-nr. 34/2014 beträffande konsumenternas rättigheter i de avtal som ingåtts med proffsen

Lag nr. 363/2007 om bekämpning av felaktiga rutiner för handlare i förhållande till konsumenter och harmonisering av bestämmelserna med den europeiska lagstiftningen om konsumentskydd

Lag 365/2002 om elektronisk handel

SC Virtual Host SRL garanterar användaren begränsad tillgång, i personligt intresse (beställning online, information), på webbplatsen www.kiwigym.se och ger inte rätten att ladda ner eller modifiera webbplatsen, helt eller delvis, genom reproducera hela eller delar av sajten, kopiera, sälja / sälja eller driva webbplatsen på något annat sätt, för kommersiella ändamål eller utan dess skriftliga medgivande.

Hela innehållet på webbplatsen www.kiwigym.se - bilder, texter, grafer, symboler, webbgrafikelement, e-post, skript, program och annan data - tillhör SC Virtual Host SRL och dess leverantörer och är en enhet för Lag för skydd av upphovsrätt (lag nr 8/1996) och lagar om immateriell och industriell egendom. Användning utan samtycke från SC Virtual Host SRL av något av ovanstående element är straffbart enligt gällande lagstiftning.

Domänen www.kiwigym.se ägs av SC Virtual Host SRL Användningen av detta märke, dess domän- eller marknadsföringsnamn, logotyper och emblem, i direkt eller "dold" form (av typen, men inte begränsad till, metataggar eller andra indexeringstekniker, webbsökning) utan skriftligt tillstånd är förbjudet och straffat enligt lagen.

De produkter som presenteras på www.kiwigym.se säljs av SC Virtual Host SRL Priserna på produkterna kan ändras när som helst. Kontrollera det slutliga försäljningspriset innan du köper en produkt.